دکتر مؤمن زاده مدیر فرهنگی دانشگاه شیراز

جایزه ادبی صدرا جشنواره ای فاخر در هویت بخشی جغرافیایی است
    
تعداد بازدید: 61
         
دسته بندی : عمومی
    
تاریخ درج خبر : 1401/9/13

مدیر فرهنگی دانشگاه شیراز با اشاره به رویداد جایزه ادبی صدرا گفت: ســبک زندگی بر مدار شــاخصه های هویتی استوار است. به گزارش سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری صدرا، دکتــر مؤمن زاده با اعلام این خبــر گفت: امروزه جامعــه نیازمنــد تمرکز بــر مســئولیتهای هنری در عرصه های اجتماعی است.

وی بــا ارائــه توضیحاتی پیرامون این موضــوع گفت: در ســالیان گذشته گاهی رســیدن به یک جایگاه هنری یا تولید یک اثر هنری مورد استقبال جامعه قرار میگرفت؛ اما با گذشــت دوران این نگرش دچار تحول شد و امروزه مردم و به ویژه نســل جوان به سمت و سوی پرداختن به کارکردهای یک اتفاق هنری توجه نشان میدهند. وی در پاسخ به این پرسش که کارکرد چنین رویداد هنری و ادبی در جامعه چیســت و چه آثار و تغییری در فضای اجتماعی شهر و جامعه ایجاد میکند، افزود: شعر، ادبیات و حتی کلمه ای که در قالب یک اثر ارائه شده باشد -فارغ از بار مثبت و منفی آن- در جامعه ایجاد کنش خواهد کرد. این امر بیانگر تأثیر شگرف ادبیات بر ظرفیتهای اجتماعی و قابلیتهای آن در حل چالشهای مدنی است. دکتر مؤمن زاده کارکردهای ادبیات و جشنوارههای ادبی در تقویت هویت فردی، اجتماعی و ملی را ارزنده توصیف کرد و افــزود: با نگاهی ژرف بــر بن مایه های چالشهای اجتماعی درمییابیم که ریشه های بسیاری از آسیبها به بحران هویت بازمیگردد. مدیر فرهنگی دانشــگاه شــیراز بــا تقدیــر از برگزاری رویدادهایی نظیر نخســتین جایزه ادبی صــدرا افزود: به واســطه رویکردهای نرم فرهنگی میتوان بر چالشهای سبک زندگی غلبه کرد و رویداد ادبی شهر صدرا که شاهد برگزاری نخســتین دوره آن هســتیم، در این حوزه گام مهمی برداشته است. او خواستار مجاهدت فرهیختگان در حوزه آســیبهای پیش روی خانواده و چالشهای سبک زندگی شد و اظهار داشــت: در شرایط معاصر بسیاری از کشمکشهای اجتماعی ریشه در بحرانهای سبک زندگی دارد و برای غلبه بر آنها باید توجه عمیق به علل ریشه ای داشت. دکتر مؤمن زاده نقش نخستین رویداد ادبی صدرا در حوزه ایجاد هویت منطقه ای را تأثیرگذار ارزیابی کرد و افزود: این جشــنواره فاخر فرهنگی کنش و واکنشهای مؤثری در حوزه هویت بخشی به یک منطقه جغرافیایی ایجاد میکنــد. این مقام عالی فرهنگی با اشــاره به این موضوع که برانگیختگی مبانی هویتی در شهرهای جدید با موانع کمتری روبه روست، تصریح کرد: راه اندازی چنین جریانهایی در کلانشهری همانند شیراز دشوار است. اما در بستر شهرهای جدید نظیر صدرا به دلیل برخورداری از بافت اجتماعی نو امکانپذیرتر است. استاد دانشگاه شیراز در ادامه بیان داشــت: شــهرهای جدید همانند صدرا از در هم تنیدگی اقوام مختلف قوام یافته و رویدادهایی که در آن برگزار میشود، میتواند به عنوان یک محور ارزیابی و محتوای پژوهش قرار گیرد. به همین دلیل جامعه شناسان باید به ایــن حوزه ورود کرده و جزئیــات تمامی مراحل نخستین رویداد فرهنگی- ادبی شهر جدید صدرا را با دقت رصد کنند. دکتر مؤمن زاده در بخش پایانی ســخنانش اظهار داشت: حوزه سبک زندگی بر مدار شــاخصه های هویتی استوار است و با بهره گیری از رویدادهای فرهنگی و ادبی میتوان گامهای مؤثری در این حوزه برداشت.

 

 لینک دانلود فایل پی دی اف روزنامه :

https://www.shiraznovinnews.ir/archive-details/2022/3

 

از   0   رای
0

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.